Arcanum blog

Patológiás fösvénysége tette Amerika leggazdagabb asszonyává

A Wall Street boszorkánya mindent megvont magától

2021. július 21. - arcanum admin

A személyiségzavar egyik formája a kóros fukarság. Hetty Green bizonyosan ebben szenvedett, mert még a magyar sajtóba is eljutottak a spórolási trükkjeiről és zsugori természetéről szóló hírek. Amerika egyik leggazdagabb asszonyáról ez mindenképpen figyelemre méltó adalék.

A rögeszmés-kényszeres személyiségzavarban szenvedők gyakran szoronganak életük esetleges rossz kimenetelén, és előfordulhat, hogy kiadásaikat minimalizálják maguk és mások számára, mert a felhalmozott pénzre úgy tekintenek, mint megmentőjükre egy váratlan katasztrófa esetén. Egy igazán kiteljesedett kórképnek a híre messzire eljut, ilyen Henrietta Howland Green (ismertebb nevén Hetty Green) esete is, aki a XIX. század végének egyik leghíresebb és leggazdagabb pénzügyi befektetője volt, ráadásul egy férfiaknak kitalált világban. Cikkeket kerestünk róla az Arcanum adatbázisában.

Gazdag családba született, egyenes út vezette a pénz világába

Hetty Green gazdag családba született, apja pénzügyi iskolákba járatta, így már 13 évesen Hetty vezette a családi könyvelést. Harmincegy évesen, apja halálakor szállt rá az 5 millió dollárnyi vagyon. Két év múlva ment férjhez egy üzletemberhez és elkezdte vagyonát befektetésekben dagasztani. Rendkívül óvatosan, hatalmas készpénz mennyiséggel és kockázatmentes ügyletekkel foglalkozott. Sokaknak adott jelzáloghitelt, még New York városának is hitelezett, és a labilis gazdasági környezetben hamar a leggazdagabbak közé került (Népszava, 1892. 06 17.). Ekkor kapta a sajtótól a Wall Street boszorkánya nevet (Esti Kurír, 1937. 11. 11.), mert gazdagságának hírével együtt zsugoriságának ténye is elterjedt.

tolnaivilaglapja_1916_03_pages138-138.jpg

Tolnai Világlapja, 1916. 07. 27.

1888-ban már az egyik leggazdagabb nő Amerikában

Pesti Hírlap tárca rovata Az amerikai milliomos nőkről címmel gyűjtötte össze az aktuálisan leggazdagabb amerikai nőket. Hetty természetesen köztük van.

„A nevezett hölgyek legnagyobb része megbízottak által kezelteti vagyonát, s nincs más dolguk, mint azok számadásait fölülvizsgálni és jövedelmeiket beszedni, de vannak mások, kik csak úgy dolgoznak a tőzsdén, mint bármely pénztőzsér. Ezek közé tartozik Hetty Green, ki férjhez menve 65 millió hozományt mutatott ki, míg férjének csak 5 milliója volt. Ma már ügyes vállalkozásai folytán Green asszony 160 —180 millió frankkal bír. Nehány év előtt ő maga szimatolta ki egy bankár óriási bukását, azon időben, mikor az egész pénzpiac őt rendíthetetlennek hitte. Green asszony idejekorán kivett nehány milliót, mi a bankban volt elhelyezve és nem bánta meg. Sőt, azzal vádolják, hogy ezen hirtelen fölmondás által előmozdította a bankár bukását.” (Pesti Hírlap, 1888. 09. 25.

„Fia nyomorékká lett”

Több helyen olvashatunk arról, hogy fösvénysége miatt még saját fiát is veszélybe sodorta, sőt, egyenesen miatta lett a fiúnak egész életére szóló fogyatékossága, amikor egyik lábát elvesztette.

„Meseszerű fösvény asszony volt az éjszak­amerikai Green Hetty. Vagyona 80 millió forintra rúgott, de azért nemcsak koplalt és rosszul ruházkodott, de soha kocsit nem bérelt s lakását folyton változtatta, hogy meg ne adóztassák. Egyetlen fia beteg lett s koldusasszonynak öltözködve vitte el egy new-yorki orvoshoz, hogy ingyen gyógyítsák s midőn később felismerték, a gyógyítást abban hagyta, bár fia nyomorékká lett.” (Képes folyóirat – A Vasárnapi Ujság füzetekben, 1890.)

„Ódivatú, kopott ruhákban járt és a zsebeiből előhúzott szendvicset vagy kekszet ette, ha megéhezett. Reggeli zabpelyhes tejét nem melegítette meg, hogy ezen is spórolhasson. Panzióban lakott, hogy ne kelljen fizetnie a magas New York-i vagyonadót. Egyszer, mikor fia térde megsérült egy szánkóbalesetben, rongyokba öltöztette, hogy fogadják egy ingyenes klinikán. Az orvos felismerte, és követelte, hogy fizessen. Green feldühödött, hazavitte a fiút és maga próbálta ellátni a sebet. A fiú lába hamarosan üszkösödni kezdett és amputálni kellett.” (Napi Gazdaság, 2000. 02. 11.

budapest_1901_11_pages321-321_1.jpg

Budapest, 1901. 11. 21.

„Mérték fölött fösvény, ingó vagyonát fekete zacskóban hordja”

Hetty viszonylag gyorsan elvált férjétől, és egyedülállóként tört a pénzügyi csúcsra, ám eközben tovább tökéletesítette spórolási tudományát. Az alábbi idézetben egészen szürreális részletek is megtalálhatók, miként fogta vissza kiadásait az élet összes területén. Nincs kétség, beteges szinten űzte ezt a műfajt.

„A világ leggazdagabb asszonya mrs. Hetty Green. Aki azonban azt hiszi, hogy büszke palotában lakik, fogatokat és szolgákat tart, nagyon téved. Hetty Green, 60 millió dollárnyi vagyon tulajdonosa, egy «Boarding House»-ban lakik, egy egészen közönséges bérházban, Brooklynban, New-York testvérvárosában, még pedig a Pierrepont street 89. sz. alatt, s hét dollárt fizet hetenként a lakásért és élelmezésért. Mérték fölött fösvény s ez az oka annak is, hogy férjétől, aki New-Yorkban hangadó clubman, elvált. Oly szerényen öltözködik, hogy az ember egy szegény nőt vél látni, s addig foltozza ruháit, amig lehetséges, csakhogy uj ruháért ne kelljen pénzt kiadnia. Ami ingó-vagyona van, azt egy fekete zacskóban hordja magával, amit mindig magánál tart. Ez az ingó-vagyon áll egy ima­könyvből, egy battiszt zsebkendőből és egy lorgnonból. A konyhában eszik s csak a legegyszerűbb ételeket akarja. Nagyon ájtatos és Brooklyn száz temploma közül mindennap mást látogat meg. Oly gyanakodó, hogy senkivel sem érintkezik, mert azt hiszi, hogy mindenki csak pénzéért közeledik hozzá. Egy fia van, akinek a felesége egy milliomos leánya; ez a menye a legnagyobb fényűzést fejti ki, amit csak gondolni lehet. «Az idők járása nagyon rossz,» — mondja Hetty Green, mikor életmódja miatt megszólják — s takarékoskodnom kell rokonaim számára!” (Pesti Hírlap, 1894. 03. 09.)

karpatiigazszo_2017_10-1582672443_pages119-119.jpg

Kárpáti Igaz Szó, 2017. 10. 28.

A további részletek képet adnak a hasonlóan fukar rokonokról, illetve felnőtt gyerekeiről is: ájtatos leánya például elfordult a frivol élettől, fiát pedig 10 centért majdnem kitagadta.

„Brooklynban minden gyerek ismeri a fekete zacskós asszonyt; de senki sem sejti, hogy a szegényes külsejű asszony 60 millió tulajdonosa. Csak a World, New-York legjelentékenyebb lapja leplezte le a titkot, s egy napon New-Yorkot meglepte azzal a hírrel, hogy ki tulajdonkép a brooklyni egyszerű Hetty Green. Green asszony jelenleg 58 éves és vagyona atyjától, Robinsontól származik, aki Uj-Angliában telepedett le, s földjei óriási értéket képviseltek. Egész rokonsága oly gazdag, s minden családban van egy oly fösvény, mogorva lény, amilyen Hetty Green. Van egy leánya is, Sylvia, aki egyetlen rokonától öt milliót örökölt. Csak nagy fáradsággal bírták rá a leányt, aki ép oly ájtatos, mint anyja, hogy társaságba menjen, de ezt csak egyetlen egyszer tevé, s a legnagyobb undorral fordult el a nagyok frivolitásától. Green asszony könyvet vezet, melybe minden cent be van vezetve, s mikor még rokonaival együtt élt, azt kívánta, hogy minden családtag hasonló könyvet vezessen. Mikor fiának könyvében egyszer 10 centnyi hibát talált, azzal fenyegette, hogy kitagadja. A banknál, mely vagyonát őrzi, van elhelyezve milliókat érő ékszerkincse is; pompás régi ékszerek, mikhez örökség utján jutott.” (Pesti Hírlap, 1894. 03. 09.)

A puritán élet követelménye, hogy minél kevesebb négyzetméteren éljünk. Ez is nagyon ment Hettynek, ráadásul lánya is követte ebben, aki egy menedékházat vizionált magának idős éveire.

„A szoba, melyben lakik, kilenc angol négyszöglábnyi lyuk, s oly szűk, hogy nem étkezhetik benne, s ezért ebédelni a konyhába jár. A konyhában mossa saját maga fehér ruháit is és ott szárítgatja a kifeszített köteleken. Az asszony fösvénysége az őrültséggel határos, és talán valóban őrültség is, mely úgy látszik, átöröklődik, mert leánya, Sylvia szintén mindig arról fantáziái, hogy szegényen fog meghalni valamely menedékházban, s ezért a legnagyobb takarékosságra van szorítva.” (Pesti Hírlap, 1894. 03. 09.)

Ha olvasgatnál az Arcanum adatbázisában, nézd meg az előfizetési lehetőségeket!

Carusot nézett a Metropolitanben

Fösvény természete ellenére Hettyt érdekelte a kultúra, bizonyára nem azon az egyetlen estén jelent meg a Metropolitanben, amelyről az alábbi idézet szól. A Nemzeti Ujságban találtuk a cikket, mely szerint Hetty Green az előadás alatt keselyű módjára ült az egyik földszinti sorban. (A cikk egy visszaemlékezés, hiszen egy 1932-es újságról van szó, és mint tudjuk, Hetty 1916-ban, Caruso pedig 1921-ben halt meg.)

„Caruso, Farrat és Journet! Az énekművészet hármas csillagának együttes szereplésére még az agyonkényeztetett newyorki közönség is felfigyelt. Az óriási színházban ezen az estén egyetlen hely nem maradt üresen. Hetty Green is eljött: A fösvény matróna, akinek vagyonánál csak fukarsága volt nagyobb, a földszinten váltott jegyet magának és úgy ült helyén az előadás alatt, mint a prédára éhes keselyű.” (Nemzeti Ujság, 1932. 05. 15.)

„Meghalt a világ leggazdagabb asszonya”

Hetty Green 1916-ban, 81 évesen halt meg, a vagyonát ekkor 200 millió dollárra becsülték.A vagyont gyerekei örökölték, akik aztán egymillió dollár kivételével a teljes örökséget jótékony célra fordították, iskolákat, kórházakat, tudományos műhelyeket támogattak belőle. A nekrológ újabb részletekkel szolgál az asszony különös életmódjáról, illetve halálának körülményeiről, amikor szintén csak a spórolás járt a fejében.

„Augusztus elején meghalt Newyorkban Hetty Green asszony nyolcvanéves korában. Az öreg hölgyet joggal tartották a világ leggazdagabb asszonyának. Hetty Green legfeltűnőbb, de legkevésbbé örvendetes jelensége volt országa nyilvános életének. Kétségkívül ő volt a világ legzseniálisabb asszonya, aki valaha a finánctudomány terén működött, mert az apjától és nagynénjétől öröklött tizenkét millió dollárját sikerült megtízszereznie. Az asszony, akinek vagyonát ötszáz-millió koronánál többre becsülik, nem volt válogatós a vagyonszerzésben; élete végéig egy nyomorúságos kosztházban lakott Hobokenen és gyalog kutyagolt be Newyorkban levő irodájába. Bryan egy alkalommal a kongresszusban megtámadta a milliárdos asszonyt: «Hetty Green évi bevétele három millió dollár és ez a hölgy, aki olcsó kosztházban lakik, alig költ többet évente pár száz dollárnál így tehát a mai adózási rendszer mellett kisebb haszna van az Uniónak Hetty Green működéséből, mint egy egyszerű munkáséból, aki ötszáz koronát keres családja fentartására.»”

…A fiatal Hetty Green igen szép leány volt és szenvedélyesen szerette a táncot. Arra azonban, hogy kocsin jelenjen meg a mulatságokon, sohasem áldozott, hanem a legnagyobb esőben is gyalog ment a bálba.

…Harmincötéves korában férjhez ment a kisasszony Green Edvárd amerikai főkonzulhoz, aki szintén igen gazdag ember volt. A fiatalasszony még a mézeshetekben sietett közjegyző előtt leszögezni, hogy mennyi vagyona van neki és mennyi a férjének, valamint azt, hogy egyiküknek sincsen semmi köze a házastárs vagyonához. …A házasságból született két gyermeket a legkegyetlenebb szűkmarkúsággal nevelte az asszony. Kis fiát kiküldte az utcasarokra, hogy lapokat áruljon és fia negyvenéves korában is az anyjától kapott szűkös zsebpénzből éldegélt.

…A visszataszító fösvénykedésre nézve jellemző a következő eset: Hetty Green a newyorki börzére akart utazni, de már a rendes vonattal nem érkezhetett volna meg. Így hát nagy nehezen rászánta magát különvonat bérlésére. Sokáig alkudozott, míg végre megállapodott a bérösszegben. Mikor már indulni akart a mozdony, amelyhez egy személykocsit csatoltak, sietve leugrott az öreg hölgy és kijelentette, hogy csatolják le a személykocsit, ő a mozdonyon fogja megtenni az utat Filadelfiától Newyorkig, de számítsanak öt dollárral kevesebbet.

…Halála előtt fia átszállíttatta saját lakásába a nyomorult milliárdos asszonyt. A halál napján heves fájdalmakról, rosszullétről panaszkodott Hetty Green és kérte a fiái, hogy adjon neki egy pohár grogot. A fia ehelyett orvost hivatott. Mikor az orvos eltávozott, a milliárdosnő szemrehányólag szólt fiához: «Látod, látod, ha grogot csináltál volna nekem, megtakaríthattad volna az orvosi költséget.» Egy félórával később meghalt a világ leggazdagabb és legfösvényebb asszonya.” (Magyarország, 1916. 08. 30.)

Ha olvasgatnál az Arcanum adatbázisában, nézd meg az előfizetési lehetőségeket!

A bejegyzés trackback címe:

https://arcanum.blog.hu/api/trackback/id/tr4416628658

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása