A nők harcos napjai

Ősnőnapok Magyarországon

2019. március 08. - hacsa.

Az Egyesült Államokban rendezett első nőnap után egy évvel, a vénasszonyok 1910-es nyarán a II. Internacionálé 8. kongresszusán Koppenhágában elhatározták, hogy nemzetközileg követni fogják a példát, és minden évben, lehetőleg egy napon, (nem rögzítették, melyiken) ahány országban csak lehet, tüntetni fognak a nők a jogaikért s az általános és különös kizsákmányolásuk ellen. Ebből a harcos és politikus, polgárjogi demonstrációból lett az a nőnap, amelyet ma ismerünk: a virágkeresedők ünnepe, a kispolgári pszeudolovagiasság turbékolós napja. 

Tovább

Vidd a bikát minden áron!

Hirdetések 1889-1939

A hirdetés - hirdeti korát. Százharminc éve - nyolcvan éve, a mai újszülöttek szépapáinak, dédapáinak korából.... Belenéztünk a lapszámokba, melyek e bloggal együtt, február 25-én ünneplik kerek születésnapjukat, s kiböktünk belőlük egy-két hirdetést, apróbbat és nagyobbacskát, melyek szépen (vagy csúnyán) hirdetik korukat.

Tovább

A meleg háború

Egy fejezet a homoszexualitás történetéből

A homoszexualitás miatt tört volna ki az első világháború? Vannak, akik tényleg ezt gondolják. És nem azért, mert annyira homofóbok. Hanem azért, mert úgy vélik, ha érvényesült volna II. Vilmos császár legközelebbi és legbefolyásosabb barátjának, Philipp von Eulenburg hercegnek a mérséklő hatása, akkor a német császár talán nem ugrott volna bele olyan meggondolatlanul a háborúba. Ám 1907-ben kitört a nagy botrány, egyik per indult a másik után a császári udvarban sürgölődő magasrangú urak szexuális orientációja miatt, és a meleg arisztokratáknak Eulenburggal az élükön távozniuk kellett a császár környezetéből.

Tovább

Nincsen a lelkünknek gazdája

Bessenyei Ferenc - 100

"Színjátszásunk bölénye, Bessenyei Ferenc... szelíd halksággal szólal meg, annyira nem kritikai kívülállással vallja elő magából Kreont, a diktátort. Régi igazság: magyar színpadon Bessenyei beszél a legszebben halkan. Érthető a zagyvaszavúak között. Tisztán zengő a motyogók karéjában. Képviselője annak a szerepnek, amit játszik, nem kritikai kívülállású árulója." Ezt írja Molnár Gál Péter a Mozgó Világ 1990. januári számában a Nemzeti Színház 1989-es Eörsi István-féle magyar Antigonéjáról, mely "szakít a színfalrázó drámai bömböléssel", melyből rosszabb periódusaiban Bessenyei is kivette a részét.

Tovább

Vágta a sírtól a szívekig

A halott Ady gyermekévei

Aki annyi ideje élő, amennyi ideje Ady halott, most száz éves. Nem mai gyerek. Ady sem mai halott. De volt ő kiskorú halott is. Öt- és tízéves. Csodagyerek halott volt. "Mert példátlan nemcsak a magyar, a világirodalomban is, hogy milyen gyorsan jutott el Ady Endre a sírtól a szívekig, hogy milyen gyorsan lett kevesek halottjából mindenkik élőjévé." (Sós Endre, Ujság, 1929. január 26.

Tovább

(Nem) súrol a picim

A padlósúrolás kora

"Ugye babám, csuda jó ez a bigin, / Holnapután erre súrol a picim." 1931-ben, amikor ez a dal először elhangzott Eisemann Mihály Zsákbamacska című operettjében, és 1953-ban, amikor Tímár Péter 6:3 avagy játszd újra Tutti című filmje játszódik, amelyben Cseh Tamás énekli ezt el, még mindenki tudta, hogy mit csinál az a pici. De hányan tudhattuk még 1999-ben, amikor azt a filmet bemutatták? És ma, még húsz évvel később? Mekkora kisebbséget alkothatunk, akik láttuk még anyánkat félmeztéllább szambázni (biginezni) súrolópapuccsal a féllábán a parkettán, ahogy például Kiss Manyi csinálta 1960-ban a Rangon alul című filmben? És milyen törpe kisebbséget alkothatnak ma azok, akik még művelték ezt a keserves sportot? 

Tovább

Jézus és egyház közt a szakadék

Várszegi Asztrik és korunk

Egy évvel ezelőtt, január 6-án új főapátot választottak a magyarországi bencések Pannonhalmán. Huszonnyolc évvel ezelőtt, január 5-én szintén új főapátot választottak a magyarországi bencések Pannonhalmán. A két választás közé esett a pannonhalmi apátság történetének egyik legtermékenyebb korszaka, a most 73 esztendős Várszegi Asztrik 27 éves főapátsága. Két évszázada nem vezette ilyen hosszú ideig senki ezt a rendházat. Pedig nem álltak a főapát mögött sem egyházi, sem állami hatalmak. Sőt. A főapát lemondása, sokakat meglepett, sokakat nem. Sokakat elszomorított, másokat nem. Sőt.

Tovább

Az Antillák üveggyöngye

60 éves a Castrok Kubája

"...egyszerűen: diktatúrallenes, — a diktatúrák ellen küzd, tehát ez a felfogása kizárja, hogy valaha is szimpatizált volna a kommunistákkal." Ezt nyilatkozta Fidel Castroról Boyano tábornok, a forradalmárok mexikói kiképzésének vezetője. "Az igazság az, hogy a kommunisták, régi metódusuk szerint, moszkvai utasításra beépítették néhány emberüket Fidel Castro forradalmi mozgalmába éppúgy, mint régebben Batista rendszerében tették. Ezek most fel akarják használni az alkalmat, hogy kulcspozíciókat foglaljanak el. — Reméljük, hogy ezt megakadályozzák a forradalmi mozgalom vezetői, és Cuba, az Antillák gyöngye a demokratikus, gazdag és boldog országok sorába lép." Ezt írta a forradalommal szimpatizáló emigráns lap, a Délamerikai Magyarság 1959. január 8-án.

Tovább

"Akár selyem, akár daróc..."

Karácsonyi üzenetek 1878-1948

Nincs az az őrült, aki ne várná a karácsonyt. És az őrültek sem várják hiába. "A lipótmezei orsz. tébolyházban évenkint pompás karácsonyfát szoktak állítani a szerencsétlenek szórakoztatására, kik az ajándékokat valódi gyermek-örömmel fogadják. Volt eset, hogy a tarka fenyőág láttára a szerencsétlenek setét elméjében a gyermekkori emlékek reflectioi világot gyújtottak pár perczre, öntudathoz tértek és keserves sorsukat belátva, könnyekre fakadtak." Így számolt be A Hon 140 évvel ezelőtt "az őrültek karácsonyáról".

Tovább

Tűz az olajra

MAORT-per 1948

"Halálos zuhanás a fúrótoronyból. Bázakerettyéről jelentik, hogy Pocker Ernő, a MAORT üzemvezető mérnöke az egyik fúrótoronyból eddig meg nem állapított módon leesett és a borzalmas esés után nyomban szörnyethalt. A rendőrség megindította az ügyben a nyomozást." Ez a kis hírt hozta a Friss Újság 1948. szeptember 11-én. Hozta a Világosság és a Magyar Nemzet is. De a legpártosabb és legjobban informált lapok nem hozták. Tudták, miért. Pocker mérnök a MAORT-ügy legelső és végül is egyetlen halálos áldozata, akit nem tart számon senki. Mert nem várta meg, hogy letartóztassák, levetette magát a toronyból, amelyhez az élete kötődött.

Tovább